Podmínky pobytu

OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/:

Objednávku můžete provést telefonicky či emailem. Pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

Do objednávky uvádějte:

* Jméno a příjmení
* Ulici, město, PSČ, telefon
* Datum příjezdu /a přibližnou hodinu/ – datum odjezdu
* Počet osob dospělých a počet dětí (do 18 let) s požadavkem na dětskou postýlku a židličku

 

REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% z aktuální ceny, zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.

Záloha je následně započítána do ceny pobytu.

Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

V chalupě a boudě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!

Zákaz kouření neplatí pro venkovní posezení na terase za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

  1. na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
  2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu / bez vědomí ubytovatele /
  3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete bez předchozí dohody !!! /

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby !

Platba za pobyt, kauce a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru).

Nejbližší bankomat je cca 8km !

V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou !!!

Zákazník (nájemce) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu (nájmu).

Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemce) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Kauce:
Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 4.000,- Kč.

Pro silvestrovský pobyt požadujeme kauci ve výši 5000,-Kč
Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

Zákazník je povinen odevzdat chalupu, boudu a venkovní zařízení ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce. Zákazníci si v den ukončení pobytu a předání ubytovateli provedou vlastní úklid rekreačního objektu, resp. chalupy, boudy a venkovních prostor. V opačném případě bude z kauce strhnuto 1.500,- Kč za úklid.

 

Aktualizace:
– aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně

– objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení

 

Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu /u hlavní sezony je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

/na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt, si sjednejte odpovídající pojištění cca 120,-Kč osoba/pobyt – vrácení 80% ceny rezervační zálohy/

Storno poplatky se neplatí pokud:
* zákazník za sebe zajistí náhradu
* podaří se nám obsadit odřeknutý termín

Pojištění pobytů:

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.